Update ALV 2020.

Update Algemene Ledenvergadering.

Door de recente ontwikkelingen van het corona virus in de provincie Noord-Brabant heeft het bestuur in overleg met de autoriteiten en het management van het cultureel centrum besloten om de vergadering, die gepland staat op, woensdag 11 maart in het cultureel centrum de Elckerlyc te annuleren.

We zijn ons ervan bewust dat we niet iedereen tijdig kunnen bereiken met deze mededeling maar hopen dat u gezien de omstandigheden begrip kunt opbrengen voor deze beslissing. Later in het jaar ontvangt u van ons een nieuwe uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur.